T'atenem de 08:30 a 14:30 hores aquí.

Avís Legal

L'accés i la navegació en aquest lloc web, així com l'ús dels serveis d'aquest, impliquen l'acceptació expressa i íntegra del present Avís Legal, així com la resta de polítiques i condicions generals publicades en el present portal. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació posem en el teu coneixement les següents dades:

Nom: Núria Vila Fortuny (d'ara endavant, KINUMA)
NIF: 52159046Z
Adreça: C/ Catalunya 56, Els Franqueses del Vallés, 08520, Barcelona, Espanya
Correu electrònic: info@kinuma.com
Lloc web: www.kinuma.com

2. USUARIS:

La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l'acceptació plena per qui accedeix a aquest, d'ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d'ús vigents a cada moment que es trobin en la present direcció. L'Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions.

3. ÚS DEL PORTAL:

KINUMA proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet de la seva propietat. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a
(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ho manipular els seus missatges;
(iv) no realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització. L'Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que KINUMA o qualsevol tercer pugui sofrir a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions especificades anteriorment.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Informem que KINUMA compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), així com la LOPDGDD, relatives a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els continguts del lloc web, incloent entre altres els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, qualssevol que sigui el seu format, són propietat de KINUMA, o bé disposa dels drets suficients, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de KINUMA.

KINUMA autoritza l'Usuari a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l'ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de KINUMA o dels seus legítims titulars. L'Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts d'aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

KINUMA no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics en Internet.
KINUMA no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per
(i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de KINUMA;
(ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;
(iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de KINUMA;
(iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

7. COOKIES:

El lloc web www.kinuma.com utilitza cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies.

8. MODIFICACIONS:

KINUMA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal.

9. ENLLAÇOS:

En cap cas KINUMA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web. Esmentats enllaços tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre KINUMA el responsable de l'enllaç en qüestió. Per a realitzar enllaços en la present pàgina web serà necessària l'autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

10. DRET D'EXCLUSIÓ:

KINUMA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

11. GENERALITATS:

KINUMA perseguirà l'incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

KINUMA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13. SEPARABILITAT:

Si alguna de les disposicions contingudes en el present acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present document.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre KINUMA i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers.